Kokybės politika

INFORMACIJOS SAUGUMO VALDYMO POLITIKA

UAB „Voltas IT“ darbuotojai kasdienėje savo veikloje vadovaujasi ISO 27001 standarto reikalavimais, kuriuos įgyvendindami siekia, kad nebūtų incidentų, galinčių pakenkti organizacijos reputacijai ir įsipareigoja:

 • Užtikrinti organizacijos informacijos ir informacinių technologijų apsaugą.
 • Užtikrinti informacijos saugumą atitinkančius veiklos reikalavimus ir atitinkamus įstatymus.
 • Pasiekti ir palaikyti tinkamą organizacijos turto apsaugą.
 • Išvengti nesankcionuotos fizinės ir nuotolinės prieigos, nuostolių ir trukdžių organizacijos veiklai ir informacijai, esančiai informacinėse sistemose.
 • Užtikrinti, kad informacijos saugumo incidentų valdymas būtų nuoseklus ir efektyvus.
 • Išvengti turto netekties, žalos, vagystės arba defektų ir organizacijos veiklos pertrūkių.
 • Užtikrinti tikslų ir saugų informacijos apdorojimo priemonių darbą.
 • Palaikyti informacijos ir informacijos apdorojimo priemonių vientisumą ir parengtumą.
 • Užtikrinti, kad saugumas būtų integrali informacijos sistemų dalis.
 • Prižiūrėti informacijos saugumo valdymo sistemą, užtikrinančią LST ISO/IEC 27001:2013 reikalavimų vykdymą.
 • Užtikrinti sistemos atitiktį organizacijos saugumo politikoms ir standartams.
 • Periodiškai atlikti rizikos vertinimą tam, kad būtų galima nustatyti tolimesnių veiksmų poreikį.
 • Siekti nuolatinio informacijos saugumo valdymo gerinimo.

KOKYBĖS POLITIKA

UAB „Voltas IT“ – sparčiai auganti inovatyvių technologijų kompanija. Įgyvendindami misiją sukurti transporto priemonių asistentą šiuolaikiniam vairuotojui, mes siekiame – mūsų vizija – tapti pasauliniu lyderiu išmaniosios automobilių diagnostikos srityje, tam, papildomai pasitelkdami savo vertybės – nuolatinis tobulėjimas, profesionalumas savo srityje, savininkiškumas/ bendrystė, orientacija į klientą, sukūrėme profesionalų diagnostikos įrankį OBDeleven, kuris kiekvienam vairuotojui suteikia galimybę lengvai suprasti ir valdyti savo transporto priemonę per mobiliąją aplikaciją.
Orientuodamiesi į klientą, darbuotojus ir prisiimdami savo, kaip vadovybės, įsipareigojimus, įmonėje įdiegėme prižiūrimą ir nuolat tobulinamą integruotą kokybės vadybos ir informacijos saugumo valdymo sistemą, atitinkančią ISO 9001:2015 ir ISO/IEC 27001:2013 standartų reikalavimus.
Savo užsibrėžtų tikslų siekiame:
• Aiškindamiesi klientų, suinteresuotųjų šalių poreikius bei vertindami savo paslaugų suteikimo galimybes.
• Analizuodami informacinių technologijų raidą, pritaikydami ir įdiegdami pažangiausius technologinius sprendimus savo veikloje.
• Vykdydami ir įgyvendindami teisės aktų ir standartų reikalavimus bei patenkindami suinteresuotų šalių, ypatingai savo klientų ir darbuotojų, poreikius.
• Reguliariai peržiūrėdami ir, esant poreikiui, koreguodami kokybės vadybos sistemos politiką bei tikslus.
• Sistemingai keldami visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, sudarydami jiems tinkamas darbo sąlygas ir įtraukdami į darbo veiklos tikslų, uždavinių formavimą bei kokybės vadybos ir informacijos saugumo valdymo sistemų priežiūrą ir tobulinimą.
• Identifikuodami ir valdydami rizikas bei galimybes.